เสาเข็มเจาะ (Small Diameter Bored Pile)

แนวทางการทำเสาเข็มเจาะแบบ 3 ขา ประเภทนี้ใช้วัสดุขนาดเล็ก เปลี่ยนที่ง่าย ปฏิบัติงานได้ภายในบริเวณจำกัด อาทิเช่นใต้เพดานต่ำๆในซอกแคบ หรือมุมอาคาร ซึ่งปั้นจั่นไม่อาจจะเข้าไปตอกเสาเข็มได้  อุปกรณ์หลักมี ขาตั้ง 3 ขา (Tripod) ซึ่งปรับสูง-ต่ำ กว้าง-แคบได้, ปลอกเหล็กชั่วครั้งคราว (Temporary Casing), กระเช้าตักดิน (Bucket), ลูกตุ้ม(Cylindrical Hammer) รวมทั้งเครื่องกว้านลม (Air Winch)

ลักษณะงานที่ใช้เสาเข็มเจาะ

– งานโครงสร้างรองรับที่ต้องระมัดระวังแรงสั่นอันบางทีอาจเกิด อันตรายต่อตึกใกล้กัน ใช้แทน เสาเข็มตอก
– งานรากฐานในรอบๆพื้นที่จำกัดคับแคบ ใต้ตึก
– งานปรับแก้โครงสร้างรองรับอาคาร โดยไม่ทำลายองค์ประกอบเดิม
– งานรากฐานเสริมแท่นเครื่องจักร
– งานโครงสร้างรองรับขยายเพิ่มเติมจากตึกเดิม

วิธีทำงานของเสาเข็มเจาะ
การเจาะแล้วก็การใส่ Casing เมื่อตั้ง Tripod เข้าตรง ศูนย์เข็มแล้ว ใช้ ถังขุดดินเจาะนำเป็นรูลึกโดยประมาณ 1.50 ม. แล้วนำ Casing ซึ่งทำเป็นท่อนๆยาวโดยประมาณ 1.40 ม. ต่อกัน ด้วยเกลียว ตอกลงไปในรูเจาะในแนวตั้ง จนถึงลึกถึงชั้นดินแข็ง ปานกลาง (Medium Clay) ที่เพียงพอที่จะป้องกันการชำรุดทลายของชั้นดินอ่อนแล้วก็น้ำบาดาลไว้ได้ หลังจากนั้นใช้ ถังขุดดินเจาะเอาดินออกจนกระทั่งชั้นดินผสมทราย ซึ่งในเขตกรุงเทพฯชอบอยู่ที่ความลึกราวๆ 18.0 -21.0 ม.

การปรับภาวะก้นหลุมเจาะ
เมื่อเจาะถึงความลึกที่อยากได้แล้ว ใส่คอนกรีตแห้งที่ผสมในอัตราส่วน 1 : 2 : 4 โดยความจุลงไปที่ก้นหลุมราว 0.15 – 0.25 ลบ.เมตร แล้วกระแทกด้วยลูกตุ้มจนถึงแน่น เป็นการทำให้ก้นหลุมเจาะสะอาดรวมทั้งอัดแน่น ไม่มีเศษดินหรือทรายร่วนหลงเหลืออยู่ รวมทั้งยังบางทีอาจกำเนิดเป็น Bulb ของคอนกรีตแห้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Bearing Capacity รวมทั้งลดค่า Settlement ของเสาเข็มเจาะเมื่อรับน้ำหนักบรรทุก

ในชั้นดินบางพื้นที่ที่มีอัตราการซึมของน้ำบาดาลออกจะสูง จะตัดขั้นตอนนี้ออกไป เนื่องด้วยการกระทุ้งด้วยตุ้มถ่วงน้ำหนักบางทีก็อาจจะเปิดทางน้ำบาดาลให้ไหลไปสู่หลุมเจาะเยอะขึ้น     pithoonboredpile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *